Cucumber på Android. (ny titel) Del 4 – Hur går jag vidare?

Kör nu mina tester på target och det är lika kul varje gång det funkar! 🙂 Dock är det nu dags att gå vidare… För tillfället så har man tillgång till selenium sviten och jetty prylarna för att kunna snacka med en browser men jag vill ju kunna generiskt öppna upp fler saker än browsern… Graphics ligger mig närmast hjärtat så OpenGL, Renderscript, canvas osv är intressant men även UI och telephony. UI är inte svårt eftersom...

Read More

Ruby/JRuby på Android. Del 1.5 – Cucumber (nästan) på plats

Feature: Cucumber on Android   In order to port Cucumber to Android   As a developing test architect   I want to make it work   Scenario: Port the code Given I have added all neccessary files And rewritten them in order to run on Android When i run cucumber Then the testcases should run and I will be happy Aaaarrrgghhhhhh….. Så nära men ändå så långt borta… Vill köra Cucumber tämligen vanilj under Android och vill således...

Read More

Ruby/JRuby på Android…

Återbesökte ett gammalt dilemma i kväll och kom nu närmare målet än jag någonsin har gjort förut! Bakgrunden är att jag är nyfiken på om det går att köra BDD (Behaviour Driven Development) med Cucumber/RSpec mot Android java implementationer utan extrem overhead i syfte till att automatisera integration och systemtest från Jenkins eller lokalt bygge. Jag har länge tittat på Robotium samt ett eget API för att agera...

Read More
%d bloggers like this: