Allemansrätten – vårt största missbruk…

Saxat från Naturvårdsverket: (länk)

Fram till den 10 februari 2012 tar vi emot synpunkter på de rekommendationer som finns i utredningen Allemansrätten och dess framtid.

Så här skrev jag på det största jaktforumet i Norden…

Jag skall försöka författa ett förslag till begränsning i allemansrätten i syfte att förhinda att kommersiell verksamhet skall få våldföra sig på privatägd mark med underbetald arbetskraft.
Egentligen vill jag stoppa en hel del av allemansrätten på privatägd mark i syfte till att “ge igen” för att vi jägare och markägare blir överkörda år för år av våra politiker!

Jag känner mer och mer distansering till “stadsborna” och deras krav på “min” natur där de skall få ett ekologiskt experiment på min bekostnad.

Tänk om man stoppade hela allemansrätten?
Visst, flera av mina svampställen ligger på annans mark men jag är säker på att jag får plocka svamp där om jag frågar markägaren först.
Japp, det är en sjuk tanke men det skulle vara ett sätt att emotsätta sig det som händer.

Ni är flera här som är bra mycket bättre insatt i det här än jag och jag hoppas ni författar era åsikter ni också för allemansrätten är en skyldighet, inte en rättighet!
Bort med alla bärplockare som i ekonomiskt syfte rensar våra skogar till förmån för någon annan.

Kanske man kunde styra om det så att allt brukade av vår mark inom allemansrätten icke får ske i förmån till ekonomisk vinning?
Då kan man privat plocka sin svamp och liknande men stoppa skövlingen. (samt vidriga förhållanden för de “anställda”.)
Det borde också bara vara tillgängligt för fast bosatta i sverige, dvs man måste ha permanent adress för att få bruka allemansrätten.
Självklart får norrmän med husvagnar då problem men det finns säkert sätt att lösa det på…

Får inte vi på landsbygden styra över vår mark och vårt liv skall vi inte göra det optimalt för stadsborna heller!

Folk fattar inte att Allemansrätten är en skyldighet och inte en rättighet!

Man kan inte tro att man får fara fram hur som helst i naturen utan hänsyn till naturen själv, markägaren och eventuella arrendatorer. De har antingen köpt marken för dyra pengar eller arrenderat marken för ännu dyrare pengar och då måste de få verka där utan att störas. Me störas så menar jag inte när ortsborna är ute och plockar svamp eller liknande utan när pengakåta svin profiterar på andras misär och importerar arbetskraft från Thailand, som nu har varit flugan de senaste åren, och låter dessa personer skövla mark och natur för ett slavkontrakt!

Vidare stör jag mig på alla dessa hundägare, och jag är hundägare själv, som tror de kan behandla naturen precis som de vill utan kunskap till flora och fauna. Vi har koppeltvång från mars till 20:e augusti av en anledning och då skall det inte springa några hundar lösa i skog och mark. (här vill jag se en möjlighet att börfälla dessa hundägare – ORDENTLIGT!)

Folk som bara stövlar rakt in i en skog under pågående jakt stör jag mig också på… Inte för att jag vill neka dem tillträde till naturen utan av sökerhetsskäl! Som passkytt t ex får man INTE lämna sitt pass många meter under jakt för att de passen är placerade där av säkerhetsskäl så det inte finns någon som helst chans till vådaskott. Likförbannat så traskar det omkring folk i skogen trots att de VET att det pågår jakt… (många gör det med flit – i strid mot allemansrätten!)

Saxat ur allemansrätten:

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.
Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält
avstånd så att du inte stör.
Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet:

Hundar
Hunden får följa med i naturen, men under tiden1 mars–20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro.
Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

Jag hoppas att denna utredningen mynnar fram i ett förkovrat folk som en gång för alla får lära sig vad allemansrätten innebär, samt att de tar i beakt markägarnas åsikter och stramar åt vissa element ur Allemansrätten som inte fungerar. Man skall ju inte behöva hägna in sin mark som privat område för att kunna bedriva viltvård?

Jag vet flera markägare som har upptäckt komersiell verksamhet i form av “Rambo”-utbildningar på sin mark – där de “agerar” under tro att Allemansrätten tillåter detta… Crossbanor i skogen som har “uppstått” där åkarna skiter fullständigt i markägare och arrendatorer och polisen inte gör ett skit… (det hindar kanske dem att jaga cyklister utan lyse eller skattesmitare?)

Allemansrätten är en skyldighet, inte en rättighet! Kan folk inte förstå det så röstar jag för ett slopande av hela skiten. Det är ingen slump att man i England t ex har Anti-Poaching units… Där samställer man människor som pallar frukt och nötter med tjuvjägare, och traditionellt så stämde det nog ganska bra…

England har löst det hela på ett utmärkt sätt med “Public Footpaths” där folk kan få traska runt i naturen men med hjälp av underhållna stigar och informationsskyltar som faktiskt pekar ut de intressantaste platserna! Det är riktigt väl organiserat och man kan ta sig till platser som man aldrig annars skulle hitta och de är belagda med regler så naturen in tar skada av alla människor som går omkring och tittar där. Sverige, ta lärdom av England – där funkar det utmärkt, trots utan Allemansrätt!

Ta vara på vår natur, den skall våra barn och barnbarn ärva. Stöd våra jägare för de ser till att det faktiskt finns djur i naturen. Utan viltvård hade det inte varit spännande att smyga ut i naturen med en kikare och kolla på kronhjortarna i brunst eller rådjuren som smyger fram i morgondimman… Tänk på allemansrätten och vad ni får göra och vad ni INTE får göra!

Här har ni en länk till Allemansrätten i lättläst form. Läs den och begrunna, hur brukar ni bete er i naturen?

Allemansrätten

Author: politisktinkorrektpappa

Share This Post On

3 Comments

 1. Intressant inlägg. Men det har vi ju dryftat på annan plats. Tror dock att allemansrätten är så hårt rotad att det är omöjligt att göra allt för stora inskränkningar. Jag vill gärna ha ett stopp eller åtminstone någon form av anmälningsplikt för kommersiell verksamhet. Främst för att de då kanske inte förstör vägarna på samma sätt. (Eftersom de givetvis skall bli skyldiga att återställa sönderkörda vägar) Och sedan borde det finnas ett minimistraff för att medvetet eller av grov oaktsamhet störa markägarens eller dennes representanters aktiviteter. (Kan diskutera oaktsamhet, försumlighet eller liknande.)
  Sedan funderar jag på hur man klassificerar t.ex. mark som tillhör Sveaskog?
  Kyrkan?

  MVH // Henrik

  Post a Reply
  • Att det blir svårt att ändra allemansrätten skall inte ses som ett hinder att försöka!
   En riktigt bra start vore att “utbilda” folk i vad den faktiskt innehåller och efter det bör man införa straff för de som överträder den i relation till den skada de tillfogar.
   T ex de som eldar på klipphällar i skärgården som senare spräcker stenen går ju aldrig att laga och borde ha ett saftigt straff som påföljd. Kör man sönder en väg så är det ju bara att räkna ut vad det kostar att återställa vägen + bötesbelopp så börjar nog folk att tänka sig för… Det blir snabbt sexsiffrigt i kostnad!

   Vad gäller Sveaskog så tror jag inte det skall särskiljas från resten av naturen men de kanske kunde anlägga Public Footpaths som de gör i England till mer intressanta platser?

   Ett jobb behövs dock göras och inget halvmesyr! Detta är faktiskt värt att spendera lite skattepengar på i stället för alla flumprojekt som genomförs…

   Post a Reply
 2. För att underlätta för kommersiell verksamhet att bedriva sin verksamhet med markägarnas goda minne bör man göra att fastighetsregistret blir lättare tillgängligt. I dagsläget kan det vara rätt snorigt att snabbt ta reda på vem som äger vilken marksnutt. (om man inte har någon kompis på skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller liknande)

  Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.