Tidningen DSM låg i brevlådan i dag…

…och jag har ingen aning om varför eller hur den hamnade hos mig?

DSM

Den var adresserad till mig och det är en kommersiell tidning som kostar 42.50 per lösnummer.

Tidningen heter DSM – Debatt, Sanningssökande, Mediakritik och är helt okänd för mig och jag har ännu inte läst den.

Kollade upp deras hemsida och hittade följande:

DSM utkom med sitt första nummer i juni 1945. Direkt efter krigsslutet. Sverige liksom omvärlden stod inför ett avgörande vägval: Skulle landet välja Planhushållning eller Fri Marknadshushållning?

I DSM:s första nummer skrev Bertil Ohlin en programartikel kallad ”Propaganda för ett fritt näringsliv”.

Efter att sedan 1969 varit VD i Sveriges Marknadsförbund och DSM:s ansvarige utgivare, förvärvade
Jan Gillberg utgivningsrätten 1981.

Redan under ungdomsåren var Jan Gillberg engagerad deltagare i den svenska samhällsdebatten Först som ordförande i Högerstudenterna och redaktör för Sveriges Konservativa Studentförbunds organ Svensk Linje, Sedan som utgivare av den partipolitiskt fristående tidskriften ORIGO.

När Yngve Holmberg blev högerpartiets/moderaternas pariledare lämnade Jan Gillberg partiet och har sedan dess varit ”partilös”.

I DSM 2-3/2006 skriver Jan Gillberg om hur vi i Sverige fått en åsiktsfascism uppbyggd genom en institutionalisering av vissa åsikter och åsiktsmönster samtidigt som andra åsikter och åsiktsmönster blivit överröstade och undanträngda. Å ena sidan dominans. Å den andra marginalisering.

På detta sätt har det byggts upp en hierarki av ett med tiden alltmer auktoritärt slag, där den dominerande åsiktsbildningen strävar mot monopol, att bli allenarådande.

I Sverige har utvecklingen mot åsiktsfascism kommit längre än i något annat land med demokratiska traditioner. Och som all fascism har också åsiktsfascismen sina medlöpare och nyttiga idioter.

DSM – Debatt • Sanningssökande • Mediakritik – ser som sin främsta uppgift att bekämpa denna åsiktsfascism – både den synliga och den fegt smygande.

Är det någon av er som har skickat denna tidningen?

Generellt så läser jag inte politiska skrifter, eller anti-politiska skrifter heller för den delen, men jag skall kolla vad det är för något!

De verkar dock ogilla Aftonbladet och Expressen å det kraftigaste och det ses som en merit i min värld och förtjänar således min tid som krävs för att läsa denna mystiska tidning som damp ner i dag.

Är det någon som har koll på tidningen så vänligen skriv en kommentar här för jag har just nu ingen susning om vad som ligger bakom och egentligen känner jag inget sug för att spendera en halvtimme på en tidning… Jag har flera jakttidningar här som jag ännu inte har hunnit läsa och de vill jag egentligen prioritera 😉

Author: politisktinkorrektpappa

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.