Licensierade symboler till mina appar!

happy man

Har äntligen hittat en leverantör av symboler typ Widgit som används i Symwriter men utan Hargdatas sjuka licenskostnad!

Straight-street.com i England är en non-profit organisation som uppenbarligen har sett samma problem som jag har gjort där pengakåta företag försöker profitera på de handikappade och beslutade sig för att ta fram en egen repertoar av symboler som sen får användas enligt Creative Commons BY-SA license. Det är inte den licensformen jag använder mig av men det spelar ingen roll eftersom vi var helt överrens och nu får jag använda alla deras symboler i mina appar så jag kan fortsätta att ge ut dem helt gratis till slutanvändarna och att det inte tvingar mig att betala skyhöga kostnader för att få göra så!

Jag vet att jag retar gallfeber på Hargdata och andra med det jag gör men det skiter jag fullt i 😉

Just nu jobbar jag på med att översätta hela symboldatabasen till svenska, sen kommer min första app i en serie där dessa symboler används!

I princip skulle jag kunna göra ett program liknande Symwriter på några veckor och släppa det gratis och det kommer jag absolut att göra också. Vet vet? Det kan kanske ändra hela scenen framöver vad gäller hur prisbilden ser ut för handikapphjälpmedel 🙂

I dagsläget finns det lite över 3000 granskade och släppta symboler och det är en ganska god grund. Där jag ser brister under utvecklingen skall jag försöka göra egna bilder så även jag kan bidra till att det blir en mer komplett samling framöver.

Första apparna kommer att vara mindre omfattande och bara hantera ett kärnämne i taget och beroende på vilken feedback jag får, samt önskemål från omvärlden – och inte minst mina EGNA barn – så får jag förhoppningsvis en riktning att gå på.

Detta är en synnerligen god nyhet tycker jag!

Author: politisktinkorrektpappa

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.