Förslag till motion: Upphörande av sommartid

Här är ett förslag jag har skrivit som jag ämnar att lämna in och lobba för då jag finner omväxlingen till sommartid kostar så ofantligt mycket mer än det ger och faktum är att jag inte lyckas hitta några direkta mätbara positiva effekter av sommartiden mer än att sommartid leder till 3 procent ökad omsättning i sport- och fritidsbranschen enligt en undersökning 1999 av EU. Denna ökningen medför dock att energiförbrukningen ökar och det är knappast uppvägande då det beskattas av vår miljö…
Här är då mitt första utkast.
Här finns dokumentet som pdf och det är det jag skall försöka få in till så många politiker som möjligt – ni får gärna hjälpa till!

UPPDATERING: Enligt en undersökning som Aftonbladet gjort i dag så har i skrivande stund 11041 personer röstat och just nu är det 70% som vill slopa sommartiden. Det är ett tydligt tecken – även om jag själv inte tar något som skrivs i Aftonbladet seriöst då det är en kvällstidning som kränger reklam och lösnummer utan att bry sig om fakta eller källkritik, men omröstningarna i en sådan enkel fråga som “vill du avskaffa sommartiden” kan knappast feltolkas av så många 😉

UPPDATERING 2: Efter 4+ år så har det börjat hända saker i EU och nu ser det faktiskt ut som det kan hända?! Läs och rösta!

Upphörande av sommartid enligt SFS 2001:127 och ursprungligen SFS 1979:1032

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige skall upphöra med sommartid enligt SFS 2001:127 och ursprungligen SFS 1979:2032 och i stället återgå till den normaltid som är specificerad i SFS 1979:988 och att detta gäller för hela kalenderåret.

Motivering

Sommartiden föreslogs av Benjamin Franklin 1784 för att man skulle börja kliva upp tidigare och detta var till stor del baserad på att han ofta sov fram till klockan 12:00 på dagen och att han då ansåg att dagen blev allt för kort.
Sverige deltog i ett försök att införa sommartid 1916 men då bönderna protesterade så pass kraftigt att det inte upprepades följande år och så såg det ut fram till 1979 när man beslutade om att införa sommartid 1980.
Våra djur har fortfarande inte lyckats anpassa sig till sommartid och det finns fortfarande inga bevis för att sommartid har några övergripande positiv inverkan på varken människa eller djur, tvärtom kan vi se flera problem.
Studier visar på marginell, men mätbar, ökning av bland annat hjärtinfarkter och självmord hos riskgrupper, och mängden arbetsplatsolyckor har visats öka vid omställningen till sommartid som en direkt följd av den sömnbrist som uppstår.
Personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – inte minst barn – har det extra jobbigt vid, och efter, omställningen till sommartid eftersom deras då extremt rutininbundna dygn rubbas av att behöva kliva upp en timme tidigare varje dag – och detta två månader innan sommarlovet när det är som mest viktigt att prestera i skolan, vilket barn med NPF redan har svårt att klara av utan extrema störningar i rutinen.
FNs barnkonvention §3 lyder -“Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” Om man stannar upp en stund funderar över vilka konsekvenserna blir för barnen genom att tvingas kliva upp en timme tidigare när det är så få veckor kvar av terminen innan betygen skall sättas så måste man fundera på vad syftet egentligen är med sommartiden och vilken vinst man har som överväger alla problem den medför?
Enligt Skollag (2010:800) så skall autistiska barn (barn med NPF) nu gå i vanlig skola och följa den undervisningsplan som är lagd för alla barn i Sverige och dessa barnen har det mycket svårt att klara dessa kraven utan att man rubbar den livsnödvändiga rutin de kräver, och omväxlingen till sommartid tar så mycket energi att de tappar den kraft de behöver för att slutföra sitt läsår.
Jag är pappa till två autistiska pojkar och sliter hårt med dem för att de skall klara grundskolan och omställningen till sommartid medför att de inte längre har den energi som krävs de sista veckorna i skolan, och de riskerar varje år att bli underkända i flera ämnen och pysparagrafen måste tillämpas för att de inte skall få gå om årskurserna.
Jag har också djur på gården hemma och de lär sig aldrig att ställa om klockan och det gör inte några djur jag vet om – vare sig i fångenskap eller vilda i naturen.

Sjöbo, Skåne den 29 mars 2014

Jens Andrée (politiskt obunden)

Author: politisktinkorrektpappa

Share This Post On

2 Comments

 1. Håller med till 101%. Detta är helt onödigt, allting skulle funka mycket bättre.

  Post a Reply
  • Hej Peter och tack för din respons.
   Jag har medelst ljus och lykta letat faktiska fördelar med sommartid och jag har under ett par dagar tittat på internationell forskning och sållat bland de värsta anhängarna, och motståndarna, och summan av den efterforskningen är att jag inte kan hitta något som väger upp ens en bråkdel av den problematik det medför.
   De enda stora drivande referenserna man hittar är just kring första och andra världskriget när man helt enkelt ville ha en extra timme dagsljus att kriga på. Varför man helt enkelt inte kunde kliva upp en timme tidigare är för mig ett mysterium men så verkar det vara…

   Skall angripa mina lokala partier under nästa vecka för att få någon som lyfter mitt förslag till motion för hur jag än läser lagar och stadgar så verkar jag inte kunna komma in med den själv, och det tycker jag är synd… Visst skulle det bli många stollar också som lämnade in diverse bidrag om man fick göra som man ville, men en screeningprocess skulle lätt filtrera bort det som inte passar in eller är omöjligt att hantera. Jag tycker mitt förslag till motion är seriöst och har ett faktiskt underlag som borde utredas vad som egentligen är bäst för Sverige och det svenska folket, samt de djur vi föder upp som blir förvirrade och stressade när tiderna rubbas.

   En sak är säker och det är att man nog inte har tagit hänsyn till alla som har någon form av autism när man klubbade igenom den förordningen!

   Post a Reply

Trackbacks/Pingbacks

 1. Upphörande av sommartid, del 2. | Politiskt Inkorrekt Pappa - […] är en uppföljning till det medborgarförslag jag skrev 2014 som jag tyvärr inte lyckades få in då jag var…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.