Cucumber på Android. Del 5 – foo=bar!

Aaaaaarrgghhh!!! Har allt fungerande på en dator, dvs Eclipse med maven och källkoden i min workspace. Kompilerar och paketerar utan varningar och nu vill jag flytta hela rasket till en annan dator och det borde ju inte vara några problem tycker man… eller? Försök 1: Kopiera hela workspace till en annan dator och köra clean; maven clean; maven install Nop! Trasiga dependencies och den hittar inga imports. Försök 2: Exportera...

Read More

Cucumber på Android. (ny titel) Del 4 – Hur går jag vidare?

Kör nu mina tester på target och det är lika kul varje gång det funkar! 🙂 Dock är det nu dags att gå vidare… För tillfället så har man tillgång till selenium sviten och jetty prylarna för att kunna snacka med en browser men jag vill ju kunna generiskt öppna upp fler saker än browsern… Graphics ligger mig närmast hjärtat så OpenGL, Renderscript, canvas osv är intressant men även UI och telephony. UI är inte svårt eftersom...

Read More

Ruby/JRuby på Android. Del 3 – Cucumber snurrar nu på target!

ÄNTLIGEN FUNKAR SKITEN!!! Det slutade med JRuby, Native Driver och cucumber-jvm paketerat som en client.jar och en server.jar Serverdelen bakas in i apk:n och anropas via JUnit och instrumentering av Maven i Eclipse som ett vanligt JUnit testfall. Klientdelen används av testramverket som implementerar features, step definitions och själva testmotorn för att kunna snacka med applikationen som körs på target. (dvs telefonen eller...

Read More

Ruby/JRuby på Android. Del 2 – Cucumber paketerad i jarfil!

Whoho!!! Mitt radikala omtänkande fungerade och nu har jag proof of concept att gå vidare med! Så vad har jag gjort då? Jag behöver en portabel stand-alone Cucumber som en jar som jag kan peta in i ett Android projekt för att testa mina prylar on target! Varför gör jag då inte detta lokalt när jag bygger undrar kanske ni? Därför jag vill är det enkla svaret och jag tror inte att någon annan har lyckats med det än… 😛 (inte vad...

Read More

Ruby/JRuby på Android. Del 1.5 – Cucumber (nästan) på plats

Feature: Cucumber on Android   In order to port Cucumber to Android   As a developing test architect   I want to make it work   Scenario: Port the code Given I have added all neccessary files And rewritten them in order to run on Android When i run cucumber Then the testcases should run and I will be happy Aaaarrrgghhhhhh….. Så nära men ändå så långt borta… Vill köra Cucumber tämligen vanilj under Android och vill således...

Read More
%d bloggers like this: