Ruby/JRuby på Android. Del 3 – Cucumber snurrar nu på target!

ÄNTLIGEN FUNKAR SKITEN!!! Det slutade med JRuby, Native Driver och cucumber-jvm paketerat som en client.jar och en server.jar Serverdelen bakas in i apk:n och anropas via JUnit och instrumentering av Maven i Eclipse som ett vanligt JUnit testfall. Klientdelen används av testramverket som implementerar features, step definitions och själva testmotorn för att kunna snacka med applikationen som körs på target. (dvs telefonen eller...

Read More

Ruby/JRuby på Android. Del 1.5 – Cucumber (nästan) på plats

Feature: Cucumber on Android   In order to port Cucumber to Android   As a developing test architect   I want to make it work   Scenario: Port the code Given I have added all neccessary files And rewritten them in order to run on Android When i run cucumber Then the testcases should run and I will be happy Aaaarrrgghhhhhh….. Så nära men ändå så långt borta… Vill köra Cucumber tämligen vanilj under Android och vill således...

Read More

Ruby/JRuby på Android…

Återbesökte ett gammalt dilemma i kväll och kom nu närmare målet än jag någonsin har gjort förut! Bakgrunden är att jag är nyfiken på om det går att köra BDD (Behaviour Driven Development) med Cucumber/RSpec mot Android java implementationer utan extrem overhead i syfte till att automatisera integration och systemtest från Jenkins eller lokalt bygge. Jag har länge tittat på Robotium samt ett eget API för att agera...

Read More